Firma MIRAI INSTYTUT REHABILITACJI sp. z o.o. informuje, że otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu:

Utworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy Instytut Rehabilitacji MIRAI

w ramach Priorytetu I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego”

Dane podstawowe:

Beneficjent: MIRAI INSTYTUT REHABILITACJI sp. z o.o.

Numer Projektu: RPMA.01.02.00-14-9907/17

Całkowita wartość Projektu: 14 034 077,64 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2 381 581,65 zł

Dokumentacja projektu powstała przy udziale firmy SONDER.

Opis projektu:

Celem Projektu jest stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej, której wykorzystanie obejmie prowadzenie pracbadawczo- rozwojowych w zakresie medycyny i dziedzin pokrewnych.

Cel Projektu zostanie zrealizowany poprzez przeprowadzenie zakup powiązanych funkcjonalnie elementów infrastruktury badawczo-rozwojowej umożliwiających prowadzenie poszczególnych rodzajów prac.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONANLENGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO