Konsultacja Fizjoterapeutyczna z badaniem DIERS!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, uruchomiliśmy nową usługę: konsultację fizjoterapeutyczną, w ramach której wykonujemy badanie kręgosłupa lub nacisku stóp na podłoże urządzeniem DIERS Formetric 4D.

Co to jest konsultacja fizjoterapeutyczna?

Konsultacja fizjoterapeutyczna ma na celu weryfikację przyczyn dolegliwości bólowych bądź poznanie stanu swojego układu mięśniowo – szkieletowego, by takim dolegliwościom zapobiegać.

  1. Rozpoczyna się ona wywiadem, podczas którego fizjoterapeuta poznaje obecny stan pacjenta, odniesione kontuzje czy przebyte zabiegi. Na tym etapie warto pokazać fizjoterapeucie badanie obrazowe, jeśli mieliśmy problem, który ich wykonania wymagał.
  2. Kolejnym etapem jest badanie fizjoterapeutyczne i testy funkcjonalne, dobrane pod kątem dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta, pozwalające określić zakresy ruchu i ewentualne dysfunkcje układu ruchu.
  3. Następnym elementem, budującym wyjątkowość naszej konsultacji, jest badanie diagnostyczne urządzeniem DIERS w pozycji stojącej.
  4. Wszystko to prowadzi do postawienia diagnozy – czyli stworzenia funkcjonalnej mapy ciała oraz wytłumaczenia pacjentowi przyczyn obserwowanych zjawisk.
  5. Na końcu fizjoterapeuta przygotowuje zalecenia, jak ewentualne dysfunkcje skorygować.

Czym wyróżnia się konsultacja w Mirai?

  1. W zakresie konsultacji w naszej klinice jest badanie urządzeniem DIERS, wyjątkowym w skali Polski, pozwalające na uzyskanie kompleksowego obrazu kręgosłupa i nacisku stóp na podłoże w jednym momencie w pozycji stojącej. Obraz ten jest obiektywny i powtarzalny, przez co jest doskonałym miernikiem kondycji kręgosłupa oraz postępów w likwidowaniu ewentualnych dysfunkcji. Pacjent uzyskuje wydruki przedstawiające wszystkie najważniejsze parametry kręgosłupa opisane na poszczególnych zdjęciach.
  2. W ramach naszej konsultacji możliwa jest także krótka terapia manualna, jeśli jej podjęcie mogłoby spowodować szybkie zmniejszenie dolegliwości bólowych.

W jakich przypadkach warto przeprowadzić konsultację?

  1. Konsultację, zwłaszcza z badaniem DIERS, warto w szczególności przeprowadzić w tych przypadkach, kiedy dolegliwości bólowe stają się częste, bez jednoznacznej przyczyny. Kompleksowe badanie kręgosłupa pozwoli wykryć dysfunkcje zlokalizowane również poza obszarami bólowymi, a będącymi przyczynami dolegliwości.
  2. Badanie to jest doskonałe w przypadku badania wad postawy u dzieci – jest ono w pełni bezpieczne, pozbawione jakiegokolwiek promieniowania.
  3. Wreszcie – czy to nie jest dobry moment, by na poważnie zweryfikować stan swojego kręgosłupa, będącego podstawą aktywnego, codziennego funkcjonowania?

Zapraszamy!