NASZA OFERTA

Fizjoterapia Barku

Fizjoterapia Przedoperacyjna

Optymalne przygotowanie ciała pacjenta do planowanego zabiegu operacyjnego.

Fizjoterapia Pooperacyjna

Indywidualna strategia postępowania w oparciu o proces gojenia danej struktury oraz pełną wiedzę śródoperacyjną (technikę oraz rozległość zabiegu, jakość tkanek, uszkodzenia współtowarzyszące).

Leczenie Zachowawcze

Proces leczenia oparty na globalnym podejściu do usprawniania okolicy barku, z uwzględnieniem wszystkich czynników i okolic wpływających na funkcjonowanie tego stawu, takich jak: łopatka, ramię, kręgosłup szyjny, piersiowy, klatka piersiowa.

Fizjoterapia barku jest uzupełniana wiedzą treningową na przyszłość, tak, aby zapobiegać kontuzjom w przyszłości oraz przygotować się do dyscyplin sportowych wymagających dużej aktywności kończyny górnej, np. tenis, siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, dyscypliny rzutne.

Prowadzimy fizjoterapię po najróżniejszych zabiegach operacyjnych i urazach typu:

 • Uszkodzenia i szycie mięśni stożka rotatorów
 • Urazy i stabilizacje stawu barkowo obojczykowego i mostkowo-obojczykowego
 • Zwichnięcia stawu ramienno-łopatkowego
 • Urazy i stabilizacje stawu ramienno-łopatkowego
 • typu SLAP
 • typu Bankart
 • typu HAGL
 • typu Latarjet
 • typu Remplissage
 • Złamania bliższej części kości ramiennej
 • Protezoplastyka stawu ramienno-łopatkowego
 • Zapalenie kaletki podbarkowej
 • Urazy i szycie mięśnia piersiowego
 • Urazy i szycie mięśnia dwugłowego ramienia
 • Zamrożony bark
 • Zespół górnego otworu klatki piersiowej